Barnomsorg till alla


Alla barn i Sverige har rätt till någon som tar hand om dem när föräldrarna jobbar.
Frän ett års ålder har barnet rätt att vara på en förskola eller hos en dagmamma. Det är för att båda föräldrarna ska kunna jobba eller plugga på dagarna.
I förskola får barnet vara till det fyllt fem år.

Det är kommunen som har ansvar att se till att det finns plats för alla barn på förskola. 
I begreppet förskola ingår det som tidigare delades upp i daghem och deltidsgrupp. Daghemmen (dagis) var då till stor del till för att ta hand om barnen medan föräldrarna arbetade, medan lekskolan (lekis eller deltidsförskola) var skolförberedande verksamhet tre timmar på förmiddag eller eftermiddag för de barn som snart skulle börja skolan. 
Det är många som kallar förskolan för dagis idag.

Det finns också öppna förskolor. Där behöver barnet ingen egen plats utan kan komma när det vill några timmar varje dag. 
Skillnaden är att på den öppna förskolan måste en vuxen följa med barnet.
Det mesta av kostnaderna för att gå på en förskola betalas av staten.
Men en liten summa måste föräldrarna betala. 
Hur mycket det kostar beror på hur mycket de tjänar. Den som tjänar mycket får betala mer. Men det finns en högsta summa. 
Om flera barn från samma familj går på förskola så blir det billigare.

Förskolans läroplan säger att ”förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande”. dagmamma - dagbarnvårdare, någon som är anställd av kommunen och bedriver barnomsorgsverksamhet i sitt eget hem
kommun  ett territoriellt avgränsat område, administrativ enhet för lokalt självstyre, eng.: municipality
följa med (följde med, följt med) - hänga med, medfölja
präglas av - kännetecka, ge form
omvårdnad - omsorg, skötsel, tillsyn
fostran - upplärning, utbildning, skolning
genomföra - implementera, fullfölja
utmana - inbjuda eller locka till kamp, trotsa, provocera, stimulera
Källa: Sverige en lättläst faktabok (8 sidor), sv.wikipedia.org, utbildningsguiden.nu, synonymer.se

Partikelverb - gå

gå av
lämna ett fordon, t.ex. en buss. get off
- Jag ska gå av vid en tidigare station.
gå bort
[1] dö. die
[2] försvinna.
- Min äldsta hund gick bort för några dagar sedan. (1)
- Den här fläcken kommer aldrig gå bort(2)
gå igen
stängas.
Dörren gick igen och det blev mörkt i rummet.
gå igenom något
[1] läsa eller granska något från början till slut.
[2] uppleva något som är svårt.
De går igenom förslaget till budget. (1)
Hon har gått igenom många svårigheter. (2)
gå ihop
[1] fungera tillsammans.
[2] stämma.
- Dom färgerna går bra ihop. (1)
- Ekonomin går inte ihop. (2)
gå in på något
tala om något.
- Vi har inte tid att gå in på detaljer.

gå med på något
acceptera något
- Jag går inte med på deras förslag.
gå ner
[1] (om t.ex. vikt eller pris) bli mindre eller lägre.
[2] (om solen) sjunka och inte längre synas på himlen.
Jag har plötsligt gått ner i vikt, trots att jag inte tränar. (1)
Bensinpriset har gått ner 85 öre under aprils tre första veckor. (1)
Det var fint när solen gick ner över sjön. (2)
gå upp
[1] öka.
[2] (om solen) synas på himlen.
[3] stiga upp ur sängen på morgonen.
Priset för en lägenhet i Stockholm har gått upp med 38 procent på fem år. (1)
Jag brukar börja jobba innan solen går upp. (2)
Jag gick upp tidigt för att hinna med tåget. (3)
gå till
hända.
Vi håller på att utreda hur olyckan gick till.
gå ut
[1] gå t.ex. en restaurang eller en pub för att roa sig.
[2] ta slut.
Jag går ut och äter lunch med mina kollegor. (1)
Din nuvarande bindningstid går ut nästa vecka. (2)
gå åt
[1] behövas.
[2] ta slut.
Julen är en högtid då det går åt mycket pengar. (1)
Biljetterna har gått åt som smör i solsken. (2)
gå över
sluta eller försvinna.
Jag hoppas att din smärta har gått över.

Vanliga språkfel - särskrivningen


Ett av de allra mest frekvent förekommande språkfelen i svenskan idag är särskrivningen.

Att särskrivningar blivit ett allt mer påtalat problem kan till viss del bero engelskans inflytande. I engelskan skriver man i regel isär substantiv, men huvudregeln för det svenska språket är att skriva ihop.

I engelskan kan ett nytt ord till en början särskrivas (care taker), sedan förses med bindestreck (care-taker) och till sist, när det är etablerat, sammanskrivas (caretaker).

Det är alltså ganska möjligt att det är de engelska influenserna som är skyldiga till detta vanliga språkfel i svenska språket.
Visst ska vi alltid tänka på att skriva ihop sammansatta ord. Stekt fisk lever, fel anmäld, hög stadielärare, blond hårig sjuk sköterska. Även om exemplen orsakar missförstånd och gör språket mindre begripligt så är ofta roliga, tycker jag i alla fall ;)
sjuk hus
sjukhus
lång hårig sjuk sköterska
långhårig sjuksköterska
kassa apparater
kassaapparater
jätte rolig
jätterolig
katt mat
kattmat
stekt fisk lever
stekt fisklever
påsk ris
påskris
fel anmäld
felanmäldKällan: rejbrand.se, hemsida24.se, http://spraktidningen.se/, synonymer.se

Sämre betyg för elever i den svenska skolan

Eleverna i den svenska skolan har allt sämre kunskaper. 
2013 hela 13,1 procent klarare inte sin behörighet till gymnasieskolan.
Vilka elever det är som drabbats skiljer sig åt mellan olika ämnen.
Dessutom har det blivit allt svårare att rekrytera bra lärare. 
Vi pratar om en nedgång i lärarkompetensen. Detta är problematiskt med tanke på att lärarna är skolans viktigaste resurs.
Ungdomar som växer upp i problemområden klarar sig allt sämre i skolan och får sämre betyg. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. SCB har undersökt elevernas betyg i 38 problemområden i Sverige. Undersökningen visar att allt färre elever har godkända betyg när de går ut nian
1998 hade 73 procent av eleverna som gick ut nian godkända betyg.
År 2013 hade bara 68,7 procent av eleverna i de här områdena godkända betyg.
Av Sveriges alla skolelever går 87 procent ut nian med godkända betyg men de svenska skolorna har blivit alltmer olika varandra. Det finns alltså både bra och dåliga skolor.  

dålig - sämre - sämst - av låg kvalitet 
behörighet - tillstånd, kompetens, erforderliga kvalifikationer 
ämne, -t - (utbildning) kurs, disciplin 
nedgång - försämring, minskning, fall, sänkning
med tanke på - med hänsyn till, i detta avseende
resurs - vanligen i plural: resurser, hjälpmedel, tillgång(ar)
ett betyg, -et - bevis, intyg, kunskap
ett problemområde, -t - här: stadsdel eller ort där finns oroligheter som t.ex. hög arbetslöshet, etc. 
växa upp (växer - växte - växt upp) bli vuxen 
klara sig (klarar - klarade - klarat sig) - lyckas, komma sig upp, hanka sig fram
en undersökning, - ar - förfrågning, research (review, study)
få -  färre  som beskriver ett litet antal (few)
godkända betyg - betyg som tillåter att gå vidare från grundskolan till gymnasiet 
att går ut nian - sluta 9-åriga skolan, sluta grundskolan 
olika - varierande, skiftande,diverse, växlande
både .. och - såväl.. som

OBS! ”Både…och” är en konjunktion som binder två ord och berättar att de hör ihop.


8 SIDOR/TT
http://fof.se/tidning/
snackasvenska.worldpress.com
svt.se
synonymer.se
tyda.se

Julens månad - December

December är julens månad. Julen är en kristen högtid som firas till minnet av att Jesus föddes.
Den 13 december är Luciadagen. Lucia var en kristen jungfru från Italien som dödades och blev martyr. I Sverige firas Luciadagen för att ljuset ska komma tillbaka efter vintern. Barnen i skolor och förskolor har vita klänningar och sjunger särskilda sånger om Lucia och julen.


Några dagar före julafton stänger skolorna. Det blir jullov och barnen är lediga fram till i början av januari.
Den 24 december är det julafton. För de flesta i Sverige är julen en högtid när man är ledig och firar med familjen. Man äter särskild julmat, till exempel sill, rökt lax, potatis, skinka, köttbullar, prinskorvar och risgrynsgröt. Man delar ut presenter - julklappar.
Många familjer har julgran. I granen hänger man ljus, kulor och glitter. Under granen brukar man lägga julklapparna. 


Jultomte
Den gamla svenska tomten delade inte ut julklappar. På julen skulle han ha gåvor istället. Jultomten, som på kontinenten oftast kallas något i stil julmannen eller Sankt Nikolaus lånades in till Sverige under andra halvan av 1800-talet främst från Tyskland, och har mest utseendet gemensamt med gårdstomten Den nya tomten blev en mycket god man som till exempel delar ut julklappar till barnen. Jultomten har hjälp av tomtenissar, som i engelskspråkiga länder är alver (elves) och oftast har gröna kläder.högtid  - fest, ett tillfälle när man bryter vardagens sysslor för att fira något. Högtider finns i alla kulturer och har funnits under alla tider
jungfru -  oskuld, ungmö, ung flicka som aldrig haft sex, tjänsteflicka
martyr -   en person som får lida för sin övertygelse; trosvittne
särskild - speciell, viss, utanför det vanliga, separat
jullov -  skolorna ledigheter vid den period som av kristna firas som jul.
julgran - ett barrträd som placeras i många hem under julhelgen
låna in till - ta i bruk, införa
utseende - yttre, fysionomi, uppsyn, apparition


Delvis hämtad från: so-rummet.se; informationsverige.se; algonet.se, sv.wikipedia.org; synonymer.se, tyda.se

Håll dig till höger, Svensson


Den 3 september 1967 klockan 05.00 gick Sverige över till högertrafik.
Innan dess hade Sverige vänstertrafiken! Sveriges övergång till högertrafik var den största reform på trafikens område, som genomförts någon gång någonstans. 
Direkt engagerade i övergången till högertrafik var 8000 polismän och militärpoliser. 
Dessutom medverkade 100 000 vägledare från föreningar och skolor. 
Redan 1718 införde Karl XII högertrafik. Men 1734, när Fredrik av Hessen var kung, infördes vänstertrafik. 
1955 hade Sverige folkomröstning om höger- eller vänstertrafik, 82,9 procent av de röstande högertrafiken! Trots detta beslutade riksdagen 1963 om övergång till högertrafik. 
Låten "Håll dig till höger, Svensson" spelades flitigt i radion i samband med högertrafikomläggningen. Sången låg på Svensktoppen 3 veckor samma år.
gå över till - byta till något annat

högertrafik (motsats: vänstertrafik) - en konvention som innebär att fordon ska framföras på den högra sidan av vägen

en övergång - ett byte till något annat

genomföra - fullfölja, implementera, utföra

medverka - delta, närvara

en vägledare - vägvisare, rådgivare. mentor, instruktör

flitig - energisk, arbetsam, produktiv, uthållig

Svensktoppen  - en hitlista i Sveriges Radio


Hämtad delvis från: wikipedia.se, so-rummet, informationsverige.se, ne.se, synonymer.se

Sverige är ett stort land .. Viktiga siffror plus lite info om musikexporten..


Sverige är ett stort land. 
Större än Tyskland där bor över 80 miljoner människor. 
Men i Sverige bor bara lite mer än nio och halv miljoner människor. 
På varje kvadratkilometer bor det i genomsnitt bara 22 människor. 
I Tyskland trängs 229 människor på samma yta. 
Det är gott om plats i Sverige. 
Fast hela tiden blir vi fler människor. Om femtio år kommer det att bo mer än elva miljoner människor här.
Just nu ungefär 1,8 miljoner är under 15 år.
Ungefär 1,5 miljoner är över 65 år gamla.
De allra flesta bor i städerna. 
En svensk blir i genomsnitt 81 år gammal.
Skogar täcker nästan hälften av Sverige.
Bara en tiondel av landet är åkrar.
Sveriges högsta berg är Kebnekaise som är 2103 meter högt. 
Den längsta floden är Klarälven. Det finns mer än 100 000 sjöar.
Sverige delas i tre större delar. Det är Götaland i söder, Svealand i mitten och Norrland i norr.


För Sverige är exporten mycket viktig. De viktigaste sakerna Sverige säljer till andra länder är maskiner, fordon och papper. Storbritannien, Tyskland och Norge är de länderna Sverige säljer saker till.
Det finns även annan export, musik till exempel. 
Sverige är den tredje största musikexporterande nationen efter USA och Storbritannien. Flera världsberömda artister och grupper är svenska, men många vet inte om det, för de sjunger på engelska. 
T.ex. Avicii och Swedish House Mafia tog världen med storm. 
The Cardigans, Roxette, och jazz trio Esbjörn Svensson är också världsberömda.


mycket /mer/ mest  - en stor mängd, i hög grad
fler - ett större antal än det antal som man jamför med
de flesta - nästan alla
hög , högre än, högst - lång från det nedersta till den översta delen; används i frågor och med siffror som visar höjd eller värden
lång, längre än, längst - stor från början till slutet, används i frågor och med siffror som visar längd
stor, större än, störst - används i frågor och med siffror som visar storlek
viktig viktigare viktigast/de viktigaste - som man måste ha för att det ska gå bra eller fungera

trängas -  trängs, trängdes, har trängts - stå mycket nära varandra eftersom det finns för lite plats och för många människor
i genomsnitt  - som är som de flesta andra
gott om plats - det finns mycket plats
täcka - täcker, täckte, har täckt - breda ut sig över något
åker, åkern, åkrar, åkrarna  -  en bit mark där det växer t.ex. potatis
dela i något - göra mindre delar eller grupper av något
fordon - fordonet, några fordon - något som man åker med, t.ex. bil 
ta världen med storm - snabbt bli mycket omtyckt 


Delvis hämtad från:
Rivstart A1, Sverige en lättläst faktabok, Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok

Sverige under 1900-talet


Stora förändringar inom många områden


Sverige fick sina nuvarande gränser efter att unionen med Norge upphörde 1905. 
Under 1900-talet förvandlades Sverige även på många andra områden. 
Inflyttningen till städerna ökade i takt med att samhället blev allt mer industrialiserat
Skillnaden mellan rika och fattiga minskade i samhället. 
Fler människor ville få rätt att rösta i valen. 
År 1907 fick alla män över 24 år rösträtt

1900-talet bättre för kvinnor

1900-talet var ett århundrade då kvinnorna fick större frihet och mer makt.
År 1919 fick kvinnor rösträtt i Sverige. 
Under 1930-talet blev livet bättre för kvinnor med barn. Detta hände för att den svenska regeringen ville att det skulle födas fler barn i landet. Kvinnor som hade barn fick hälsovård och mer pengar. 
De behövde inte betala när de skulle föda barn på sjukhus.
Det byggdes barnavårdscentraler och bättre bostäder för familjer med barn. Arbetsgivare fick inte längre avskeda gravida kvinnor. 
Det blev också tillåtet att berätta om och sälja preventivmedel.

Ekonomiska krisen

År 1931 kom den ekonomiska depressionen till Sverige. Depressionen startade med en kris på börsen i New York i USA år 1929 och spred sig sedan över världen. Krisen ledde till arbetslöshet, strejker och demonstrationer. 

Andra världskriget och åren därpå

Andra världskriget började år 1939. När andra världskriget började skrev Sverige under ett avtal om att landet skulle vara neutralt och inte ta ställning i kriget. Sverige hjälpte flyktingar från Danmark, Norge och de baltiska staterna. Sveriges neutralitet har fått kritik. Sverige lät nazisterna transportera soldater och vapen genom landet.

Efter andra världskriget gick det bra för svensk industri och ekonomi. 
Barnomsorg, sjukvård och vård för de äldre byggdes ut. Anställda fick rätt till fyra veckors semester. Sverige blev ett modernt land som kunde ge medborgarna ett bra liv. Det fanns trygghet och möjligheter att få mat, bostad och arbete. Denna trygghet brukar kallas den svenska välfärden.
Den svenska industrin genomgick de s.k. rekordåren
Företag som Volvo, SKF, ASEA, LM Ericsson blev stora namn på världsmarknaden. Sverige blev ett av världens rikaste industriländer.

1990 - 2014

Början av 1990-talet var en orolig tid i Europa. 
Sverige hamnade i en ekonomisk kris. Många förlorade sitt arbete. Många företag försvann. Statens ekonomi blev sämre. Men sedan mitten av 1990-talet har exportsektorn expanderat kraftigt, och bidrar till den ekonomiska tillväxten.
År 1994 bestämde svenska folket i en folkomröstning att Sverige skulle gå med i Europeiska Unionen, EU. 
Idag går det bra för Sverige. 
Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 3 776 miljarder kronor år 2013. Jämfört med 2012 ökade BNP med 1,5 procent. Tillväxten under det andra kvartalet 2014 var 2,6 procent.


upphöra  - sluta
förvandla -förvandlade-har förvandlat - göra en sak till något annat
inflyttningen - när man flyttar till en ny plats eller ny bostad
industrialisera - bygga fler företag
få rätt att - få något som man ska ha för att det står i lagen 
rösträtt - en rättighet att rösta
hälsovård - vård att hålla sig frisk och inte bli sjuk
vård - när man sköter och behandlar någon som är sjuk eller som behöver hjälp
barnavårdscentraler - ett ställe där barn får vård och man får tala med en läkare eller sjuksköterska
avskeda - tvinga någon att sluta sitt arbete
tillåta - vara tillåten - säga ja till något eller inte stoppa någon/något
preventivmedel - ett skydd som gör att kvinnor inte bli gravida, t.ex. kondomer eller p-piller
ekonomiska depressionen - en ekonomisk kris med stor arbetslöshet
sprida sig - nå andra människor eller andra platser
skriva ett avtal - komma överens om något skriftlig 
ta ställning - bestämma sig
neutralitet - när ett land inte samarbetar med ett annat land när det blir krig
låta - lät - har låtit - ge någon en möjlighet eller rätt att göra något
barnomsorg - ställen där man tar hand om barn, t.ex. förskolor och fritidshem
sjukvård - vård av sjuka människor, t.ex. på ett sjukhus
vård för de äldre - när man sköter och behandlar de äldre människor
bygga ut - göra så att något blir större
trygghet - när man inte behöver vara orolig för att något otrevligt ska hända
världsmarknad - all handel mellan länder i hela världen
industriland - industriländer - ett rik land med högt utvecklad industri
orolig - rädd och osäker på vad som ska hända, fylld av oro
expandera - bli större eller växa
bidra till - vara en av de delat som leder till något
tillväxt - när något växer och blir större
folkomröstning - när människor får säga ja eller nej i en politisk fråga
bruttonationalprodukt , BNPär värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. BNP är också det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt.


Källa: so-rummet, ekonomifakta.se, Om Sverige (Samhällsorientering på lättläst svenska), Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok